PC Sistemas declara falencia

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Pegadinha do malandro!!!!

kkkkkkk

Você caiu na pegadinha. Crie sua pegadinha tambem. Sua vez de compartilhar:

37 cliques!


Loading...
Loading...